Di festa 'mpupati

Curremu a la chiesa cu velu nna testa,
allicchittati, 'mpupati di festa,
simana e duminica comu lu pani,
'mbriachi di vinu e cu l'ostia 'mani.
Bloccamu lu biviu, strisciuna e banneri,
"Arriva lu viscuvu" ca già vinni aieri......

Cugliemu li sordi pi nostru signuri,
lu tri di maiu facemuni anuri,
annu pi annu la stessa cugliuta,
cu quattru botti la raggia s'astuta.....
Emu a la missa, scurdamu i magagni,
tantu po a giugnu facemu li bagni..
Pi ogni mortu c'è sempri la fila,
"la mani" ora è fora..cu u friddu ca 'mbila.....
Nna chiesa c'è crisi, si spaccanu i balati,
m'ammeci di mura facemu vitrati..
Vattii e matrimoni pi tuttu c'è un costu,
cu unn'avi na lira nun trova ma' postu..
Ch'è bella sta chiesa ca ficiru ora,
l'artaru di petra e rosa di fora,
parrinu novu e fideli di matrici,
vidi lu vecchiu chi fini chi fici..
Unni c'è triddru vannu i cristiani,
'mpupati di festa e cu u cori 'mani............

di Sterru