Siculiana non è un film

Lo sguardo di Sterru sulla cronaca siculianese, per ricordarci che Siculiana non é un film. Pubblicata sul blogo di Superkappa il 26/1/2007, dopo i ripetuti incendi ad abitazioni, automobili e attivita' commerciali di Siculiana.

Notti pi notti, vampati pi la strata,
machini, chioschi, na radiu arrubbata,
a Siculiana li tempi cangiaru,
lu mezzagustu ncumencia a ghinnaru.
Ni stu paisi senza cchiù scantu,
li dilinquenti su jttati a lu sbantu,
ti trasinu intra mentri ca mangi,
"isati li mani e guai a cu chiangi!",
senza pistola, saccu e cazetta,
macari tuppianu, lu capu s'assetta,
mangia cu tia, si piglia u cafè,
senza primura, "tantu cu c'è..."
"li carabinera andura passaru,
vittiru a natri e si nni eru a lu Scaru..
ca ddrà è sempri festa, c'è lustru tutti i siri,
falò a timpesta, ca ti veni lu piaciri..".
Che bellu stu paisi, paremu in Olanda,
drogati, bagasci e na gioventù ca sbanda..
la cinepresa ogni jornu n'arripiglia,
fina ddru Ruoppolu si fa meraviglia.....
di Sterru