Attenti all'U.F.O.

Antefatto: "Due corpi luminosi, di colore arancione molto intenso e di grandezza paragonabile a Giove". Questa la descrizione di un probabile avvistamento di ufo da parte di Antonio Vanadia, che ieri sera, da Siculiana, si dice certo di aver avvistato due oggetti volanti non identificati.

(AGRIGENTO WEB, 07/09/2008 12:48).

Cronaca - Siculiana Un incendio, al momento di modeste proporzioni, sta minacciando il complesso arboreo della Riserva naturale orientata di "Torre Salsa".

(AGRIGENTO NOTIZIE, 28/09/2008 19:50)
‘Ntoni Vanadia sta sempri prontu occhi e gruicchi aperti sempri attentu dda a la Saza all'acqua e a lu ventu jornu e notti cu dda menti pirniciusa, dda povira muglieri pacinziusa e ogni tantu avvista quarche cosa.

N'aciddazzu spirdutu e senza ciatu Un tartarucazzu mezzu sbinchiatu Un trunzu di cavulu ‘nzarbagiutu, un turista cu lu culu di fora, na rocca a forma di grattalora e u suli ca si sposta ogni ura.

Na notti ca era tecchia vivuteddu A panza all'aria e abbanunateddu E taljava i stiddi d'u Firmamentu. "Talè Talè! Chi minchia su sti cosi?" Vitti du palli accussì luminusi Penzà: "‘un su stiddi e mancu mafiosi Sunnu marziani cu i discu vulanti Vannu circannu babbaluci vacanti Si mi vittiru mi futtinu siduta stanti!

A quali marziani e dischi volanti Su palluna d'u Casteddu Chiaramonti Sunnu comu chiddi d'u dui di maju comu mongolfieri si jsanu pi l'arju acchiananu si li portanu u ventu cadennu abbrusciannu n'u mumentu causannu dannu a li pianti e ‘ngendiu.

A u Casteddu ammentanu tanti cosi Pi futtiri sordi a ddi poviri sposi Dopu botti maschiati a tarda ura esplosi, gran rumpimentu di minchia p'u paisi! ci mancavanu puru i palluna vaganti ca a ‘Ntunuzzu ci parunu dischi volanti...Oturi: Ciciu ‘Ngratu