Pilu di pelo di Peloponneso

Da una ricerca di carattere etimologico alla riscoperta delle radici incarnate della parola Pilu, un viggio semidivino in cerca di lesbichi nani e urgiuna putenti.Pilu o Pilu, amaru e duci
iu cercu da parola la radici
e la va trovu dda, mezzu li greci.
Pilu di Pelo di Peloponnisu
classicu, musciu, vastasu e tisu
sutta li munti di lu Parnasu
narra na Musa d’un paradisu,
unni li genti cu fari armuniusu
si dedicavano a lu jocu vastasu.

Minni di fora e culi dorati
cazzi nerbuti cu tappi arrossati,
lami di sticchiu li puzza funnuti
unni truvari ristoru in Estati.
Vinuti ‘mucca a placari la siti
nettari caru pi vucchi assitati,
trovanu l’oru fanciulli ’mputruti
na brivaturi di carni tissuti.
Colonni di marmaru ca toccanu u celu
chissu è lu tempiu di l’amuri puru,
chissa è la casa du pilu sinceru
viniti a tuccari cu manu ed è veru,
zoccu disii cca t’appari all’istanti
chiddu chi cerchi lu trovi ni un nenti,
lesbiche nani e urgiuna putenti
unni ficcari e sburrari a li venti.
Lodi a lu ficcu ch’ispira sti versi
munti Parnasu di Pilu ti vesti,
lodi ad Apollo ca duna favella
fonti di Pilu e poesia ni sta terra.

di Chezan